Kontakty

Aneta Pospíšilová
Hlavní manažerka
aneta.pospisilova@skrzprsty.cz
+420 702 077 670
Lea Mališáková
Pravá ruka Anet a manažerka propagace
lea.malisakova@skrzprsty.cz
promo@skrzprsty.cz
+420 776 183 119
Václav Řidkošil
PR manažer
vaclav.ridkosil@skrzrprsty.cz
pr@skrzprsty
+420 735 049 564
Hanka Teplá
Art manažerka
hanka.tepla@skrzprsty.cz
+420 731 309 636
Alexandra Závracká
Art manažerka
alexandra.zavracka@skrzprsty.cz
+ 421 911 460 223
Marek Zahrádka
Manažer produkce
marek.zahradka@skrzprsty.cz
produkce@skrzprsty.cz
+420 725 007 038
Vojtěch Mátl
Fundraising manažer
vojtech.matl@skrzprsty
fundraising@skrzprsty.cz
+420 606 650 010
Obsahový a technický
správce projektu
  • Martin Kazík / kazik@utb.cz
Designéři
  • Nina Blažková
  • Ondřej Dlouhý
  • Ferdinand Kacler
Art manažerky
  • Hanka Teplá
  • Alexandra Závracká
Hlavní manažerky
  • Anet Pospíšilová
    Lea Mališáková

© Skrz Prsty 2021, Všechna práva vyhrazena  — PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI