O DISKRIMINACI

Diskriminace je určitý způsob rozlišování. Nejčastěji má toto slovo negativní význam a označuje rozlišování lidí na základě jejich příslušnosti k určité skupině bez ohledu na schopnosti a vlastnosti konkrétního jedince.
Letos budeme již po sedmé otevírat oči všem, kteří nesmyslně tvoří hranice mezi dobrým a špatným, normálním či nenormálním a nastavíme zrcadlo pokrytectví.

ÚHLY POHLEDU
NA DISKRIMINACI

Prvním úhlem pohledu je sociologické hledisko, kdy mluvíme o tzv. SOCIÁLNÍ DISKRIMINACI. Ta se projevuje utiskováním určitých společenských skupin nebo jejich jednotlivých členů tím, že jsou jim upírána občanská práva a snižovány šance na uplatnění ve společnosti. Sociální diskriminace často vychází z předsudků.

PROGRAM

Tak jako v předchozích ročnících se s vámi o své příběhy a zkušenosti, tentokrát na téma diskriminace, podělí několik řečníků. Můžete se těšit na přednášky týkající se LGBT z různých úhlů pohledu. Nahlédneme na témata související s mentálním či fyzickým postižením. Řešit se bude také vzhled, tedy například tetování a jiné úpravy, způsob oblékání a mnohem víc.
Z hlediska PRÁVNÍHO řádu je diskriminace problematickým tématem, jelikož rozlišování, které sleduje legitimní cíl a je přiměřené tomuto cíli, není zakázanou diskriminací. V soudobých demokratických státech bývá k řešení sociální diskriminace zřizovaná instituce ombudsmana.

WEB DESIGN — NATÁLIE ŠTĚPÁNKOVÁ
WEB DEVELOPMENT — VANESSA ŠVÁROVÁ
ART DIRECTOR — JIŘÍ FIKEJZ
VÝTVARNÉ VEDENÍ — DUŠAN WOLF

© Skrz Prsty 2020, Všechna práva vyhrazena