SEMiTAM a svoboda

Únor 4, 2017

SEMITAM s.r.o. je sociální podnik, ve kterém pracují lidé s různým druhem znevýhodněním. Tito lidé nemají svobodnou možnost volby zaměstnání – omezuje je jejich zdravotní stav, duševní onemocnění, kam patří i závislosti nebo pobyt ve výkonu trestu.

SEMITAm vznikl na základě mého „svobodného“ rozhodnutí, ke kterému jsem ale dospěla na základě předchozích pracovních zkušeností a určitého ponouknutí ze strany vězněných žen.

Ve výkonu trestu se odsouzení po celou dobu těší na svobodu, pak ten den nadejde a většinou si se zodpovědností za svoji svobodu neví rady. Vždyť recidiva je vyšší než 60%….Svoboda totiž pro mnohé znamená nebýt ničím a nikým omezován. Ale chodit každý den do práce, být spolehlivý a ještě se z toho umět alespoň občas radovat je velmi těžké i pro lidi, kteří jsou zdraví, bez zátěže minulosti a sklonům k závislosti.

Být závislým, je to ještě svoboda? Usínat s tím, že nevím, kdy mě opět zavřou, kdy uvidím své děti, jak se podívám do očí rodičům a obstojím před sebou samotnou? Když o tom přemýšlím – prožít život svobodně, v plném rozsahu tohoto slova, je potřebou většiny lidí. Jak na to, abychom se cítili vnitřně šťastni, je otázka pro filozofy… Možná to byl nevědomý důvod, proč jsem se do sociálního podnikání pustila.

SEMITAM vznikl v roce 2011.  Název v překladu znamená „na cestě“ a vystihuje myšlenku firmy. Na cestě jsme celý život, rozhodujeme se kudy, jak, kam a s kým jít. U nás mají lidé po výkonu trestu možnost zkusit pracovat se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Na rozdíl od osob se zdravotními problémy s námi putují omezený čas. Je to pro ně většinou nová zkušenost, která stojí spoustu odříkání a práce na sobě. Každý, kdo se dokáže utkat se svými „démony“, překonat nepříznivé podmínky a „osvobodit se“, je pro mě hrdina.

Abychom mohli pokračovat v cestě, potřebujeme si na ni vydělat. V letech 2012 – 2014 nám pomohl  projekt Sociální podnikání – cesta k zodpovědnosti a solidaritě. Jsme dobře vybaveni pro úklidové služby, které jsou hlavním zdrojem našich příjmů. Velmi si vážím všech, kteří naše služby pravidelně či nárazově využívají. Uklízíme ve velkých firmách i v domácnostech seniorů, kteří na to již sami nestačí. Většinou uklízíme ve dvojici či týmu – zkušenější s nováčky, muž se ženou, prostě tak, jak je to pro danou zakázku nejlepší.

Zatímco úklid je činnost regionální, odehrávající se v Havlíčkově Brodě a okolí, do celé republiky putují výrobky z knihařské dílny. Sázíme na ruční zpracování, kvalitní materiály a možnost zapojení zákazníků do procesu tvorby.  Kromě našich designů si můžete objednat zápisník s vlastním motivem. Podívejte se na shop.semitam.cz. A na různých trzích či při Dnu otevřených ateliérů si můžete zápisník sami vyrobit.  

Tvůrčí proces – jakýkoliv – přináší chvíle osvobození od běžných starostí. Najděme si na něj čas a nebojme se zkoušet nové věci.

Více informací naleznete na webových stránkách www.semitam.cz 

Martina Kadlecová